Tuesday, 23 February 2010

Rezultati prve ankete

Meni se smučilo koliko već ovu anketu držim na blogu, pa sam rešila da je zaključim i rezimiram, kao i da postavim novu nešto kasnije.

Rezultati su na slici ispod:


A ovo su moji komentari (jer drugih nije ni bilo) koje je bilo moguće ostaviti ispod ankete.


Sad da se vratimo na rezultate ankete. Prvo što uočavam je da mi anketa nije regularna i da je bilo nekakvih "ćoravih" brojanja. Kada se saberu svi glasovi, ima ih ukupno 35, dok je sumarni prikaz 39 glasova. Zaključak je da neću više da koristim usluge koje dolaze sa lokacije http://www.learnmyself.com. Procenti koji su prikazani takođe odgovaraju ukupnom broju od 39 glasova, tako da i tu nailazimo na odstupanja.

Anketa je bila koncipirana tako da postoji opcija biranja više odgovora na (prisilna) pitanja, kao i mogućnost da sami dodate odgovor i to samo jednom, ukoliko ne izbrišete cookies i promenite IP adresu, pa glasate ponovo.

Prvi ponuđeni odgovor je bio da ona/j ko(ja) dolazi ne može čudu da se načudi koja budala ovo piše i tu imamo 7 odgovora i to je bezmalo 1/5 odgovorila. To je zanimljivo, jer ima ljudi koji se ne slažu sa ovim što ja pišem, a i "reaguju" na etiketiranje koje sam u ovom slučaju sama sebi prišila kroz neku vrstu uvredljive konstatacije.

Drugi ponuđeni odgovor je da ja iznosim pametne misli koje pojedinci usvajaju kao svoje i tu imamo 9 odgovora, odnosno oko 1/4 posetilaca se tako izjasnila. Da li ja iznosim ili ne iznosim pametne misli, to je stvar ličnog doživljaja, međutim, ja i dalje ne mislim da bilo ko treba bilo čije misli da usvaja kao svoje. I sopstvene misli treba kritički posmatrati.

Treći ponuđeni odgovor kazuje da su ljudi ovde jer nemaju pametnijeg posla i smatram da je dobro što je samo 5 posetilaca odgovorilo na ovo pitanje, jer zaista ima mnogo pametnijih stvari za činiti na ovom svetu, od čitanja ovog bloga.

Četvrti ponuđeni odgovor govori o tome da su se ljudi izjasnili da su se u "navukli" na ovaj blog i tu imamo najveći broj glasova od 12, tj. 1/3 se tako izjasnila. Možda će vas razočarati moje mišljenje, ali ne mislim da treba da budete "navučeni" na bilo šta na ovom svetu, a pogotovo ne na ovaj blog.

Konačno imamo po 1 glas osobe koja je ovde stigla preko Google pretraživača i osobe koja je slučajno navratila na ovu lokaciju.

Biće mi drago da čujem vaše komentare!

0 komentar/a:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...